AKÇED YENİDEN YAPILANIYOR - Gülru Pere

AKÇED’in Akbük’deki varlığı, yaptıkları ve yıllar içindeki etkinliği tüm arkadaşlarımızın ve Akbüklülerin malumudur.

Ancak, pandemi sürecinde derneğimizin etkinliklerinin düşük bir seviyeye gerilediği de -yine- herkesin malumudur.

İşte şimdi bu “malum”u değiştirmek için eyleme geçmiş ve marşa basmış bulunuyoruz.

Yönetim kurulumuz ilk iş olarak yeni üyelerimizle güçlenme yolunu seçmiş bulunmaktadır.

TOPLANTIYA KATILIM YOĞUNDU

Bu düşüncelerle; 29 Mayıs 2012 PAZAR GÜNÜ saat 17’de derneğimizin lokali olan karavan-kafede bir toplantı düzenledi.

Söz konusu toplantıya katılım oldukça yoğun oldu.

GÜNDEM:

Toplantının gündemini şöyle oluşturulmuştu ve İsmet Bülbül sunuculuğunda aynen uygulandı:

1.-     Toplantıya katılanların gündeme eklemek istedikleri sorunların gündeme eklenmesi,

2.-     Öncelikle yeni üyelerimizle tanışma,

3.-     Eskiden olduğu gibi periyodik olarak Akbük’ün sorunlarının tartışılacağı etkinliklerin tespiti konusu,

4.-     Lokalimizin işleyişi ile ilgili görüşme,

5.-     Yeniden oluşturulması düşünülen yönetim kuruluna katılma düşüncesinde olan [aktif/özverili] arkadaşlarımız ile ilgili görüşme,

6.-     Dernek çalışmaları ve etkinlikleri hakkında öneriler…

 KATILIMCILARIN ÖNERİLERİ:

Toplantıya katılanlar sırasıyla söz alarak aşağıdaki sorunları gündeme taşıdılar ve çözümlenmesi dileğinde bulundular:

1.- Kazıklı yolundaki taş ocaklarının kaldırılması için mücadele,

2.- Kumkent önündeki su sporları ünitesinin kaldırılması,

 

3.- Balpetek Sitesi’nin önündeki çay bahçesinin kapanması,

4.- EMSAN’daki kaçak yapılar konusu,

5.- Huzurevinin boşaltılmasının sorunu,

6.- Akbük’ün özellikle yazın yetersiz kalan su sorunu,

7.- AYDEM ve sık sık kesilen elektrikler sorunu,

8.- İlaçlama yetersizliği,

9.- Trafik ışıkları gereksinimi…

 

Tüm öneriler not edildi ve bu konudaki çalışmalara başlandı.

 

Toplantıda daha sonra, çevre ve kültür konularındaki duyarlılık ve sorumluluklarımızın hayata geçirilmesi zorunluluğu dile getirildi ve AKÇED üyeliği [aslında] pasif bir bürokratik işlemden ibaret olmadığının altı çizildi.

 

Ad & Soyad
Eposta
Mesaj
İp: 3.236.107.249
Tarih: 1.07.2022
Akbük Mahallesi 1021 Cadde No: 26 (Sahil Yolu Üzeri) Didim - Aydın
www.akceder.com