OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANIDIR - Faruk Haksal

Dernek yönetim kurulu zorunlu olarak dört kişi ile toplandı ve aşağıdaki kararı aldı:

Derneğimiz yönetim kurulu asil ve yedek üyelerimizin ayrı ayrı istifaları sonucunda üye tamsayısı yarının altına düşmüştür. Bu nedenle TMK’nın 84.maddesi gereğince yeni bir yönetim kurulu belirlenmesi amacıyla genel kurulun aşağıdaki gündemle toplanmasına ve ilk genel kurul toplantısının 15 Haziran 2022 Çarşamba günü saat 17.00`de, söz konusu toplantıda gerekli nisap sağlanamaması durumunda ikinci toplantının 29 Haziran 2022 Çarşamba günü aynı yer ve saatte yapılmasına; toplantının derneğimizin internet sitesi olan www.akceder.com‘dan ilan edilmesine ve ayrıca, e-posta ve/veya Whatsapp mesajları aracılığı ile üyelere duyurulmasına zorunlu olarak mevcut dört üyenin oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEM:

1.-   Açılış ve saygı duruşu

2.-   Toplantı divanın oluşturulması

3.-   Durumun genel kurula izahı

4.-   Yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı seçimi

5.-   Dilek ve öneriler

6.-    Kapanış.

 

Gülru Uzman  İsmet Bülbül  Ünal Kaydan  Faruk Haksal

 

Ad & Soyad
Eposta
Mesaj
İp: 3.236.107.249
Tarih: 1.07.2022
Akbük Mahallesi 1021 Cadde No: 26 (Sahil Yolu Üzeri) Didim - Aydın
www.akceder.com