İMAR TALANINA KARŞI BİRLİKTE MÜCADELE ETME KARARI ALINDI - Haberler Haberler

Didim’de faaliyet gösteren demokratik kitle örgütleri bir araya gelerek sürdürülmek istenen imar talanına karşı güçlerini birleştirdiler.

Akbük Doğa ve Düşünce Derneği’nin de katılımcısı olduğu ortak basın açıklaması metnini aynen yayınlıyoruz:

 

“Didim, geçmişten günümüze uzanan tarihi ve kültürel zenginliklerinin potansiyelini turizme taşıma süreci içindedir. Bizler Didim’in demokratik kitle örgütleri olarak bu sürecin içinde “durumdan görev çıkartarak” çalışmalarımızı içtenlik ve özveri ile sürdürüyoruz.

Didim ayrıca, sahibi olduğu kıyı şeridi ile de yaz turizminin önemli bir merkezi olma yolunda ilerlemektedir.

Bizler; bu olumlu gelişmelerin önüne dikilen rant anlayışı ve daha fazla kazanma hırsı ile mücadele etme sorumluluğunu taşımaktayız.

Anayasamızın 56. maddesi, “”her bireyin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkını” garanti altına almıştır.

Bu garanti yükümlülüğünün hayata geçirilmesi mücadelelerimizin temelini oluşturmaktadır.

Bakışımız geleceğe yöneliktir. Geçmişte yapılan hatalar ve usulsüzlüklerin adalet önünde hesabının sorulması bizim sürdürdüğümüz mücadelenin bir parçası değildir.

Mücadelemizin siyasi bir yönü ve çizgisi de mevcut değildir.

Temel hedefimiz, Didim’in her alanda gelişmesi ile halkın temiz bir çevrenin nimetlerinden yararlanma dengesinin sürdürülebilir bir çizgide yürümesini sağlamaktır."

SÖZ KONUSU BASIN AÇIKLAMASI METNİ ŞU ANA KADAR 36 DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTÜ TARAFINDAN İMZALANMIŞ DURUMDA...

Amacımız;

  • Ø Öncelikle betonlar arasına sıkıştırılmamış bir Altınkum yaratılmasıdır…
  • Ø Deniz kıyılarına duvarlar ören, çevre değerlerini ve imar kurallarını kişisel çıkarları uğruna ihlal eden zihniyete karşı, sözünü ettiğimiz değerleri çalışmalarına rehber eden herkesle, yerel ve ulusal her kurumla birlik olmak ve bu yöndeki çalışmalara destek vermektir.
  • Ø Ülkemizde ve Didim özelinde kamusal yarara ters düşen kişisel çıkar amaçlı çarpık yapılaşmaya dur demektir. Bu yönde yürütülen yasal ve idari mücadelelere omuz vermektir.
  • Ø Sonuç olarak, sözünü ettiğimiz doğrultuda Didim Belediyesi’nin sürdürdüğü yasal ve idari mücadeleye destek vermeyi doğal ve gerekli görmekteyiz.

 

Didim’in gelişmiş, çevre değerlerine saygılı aydınlık geleceğini yaratma sorumluluğunu hisseden tüm yurttaşlarımızı sürdürdüğümüz bu mücadeleye ortak olmaya çağırıyoruz.”

Ad & Soyad
Eposta
Mesaj
İp: 3.92.74.105
Tarih: 22.9.2020
Akbük Mahallesi 1021 Cadde No: 26 (Sahil Yolu Üzeri) Didim - Aydın
www.akceder.com