DİDİMLİ STK’LAR HAYKIRDI: “BİZİ SİYASİ AMAÇLARINIZA BULAŞTIRMAYIN!” - Özel Haber

Didim`de faaliyet gösteren yaklaşık 40 civarındaki demokratik kitle örgütü, Altınkum`da inşa edilen iki  gökdelenin yapımcı firmasının davetine katıldılar. Anlatılanları dinlediler. Ve yaşanan olaylar karşısında nerede ve hangi amaçla durduklarını net bir biçimde ifade ettiler.

Ayrıca düşüncelerini ve hedeflerini bir basın açıklaması ile toplantıya katılan iki gazeteciye sundular.

Söz konusu basın açıklaması metninin içeriği yaynen yayınlıyoruz:

 

Değerli basın mensupları;

 

Öncelikle Nehirsan İnşaat Şirket yetkililerine böyle bir toplantı düzenledikleri için teşekkür etmekle sözlerimize başlıyoruz.

Bu vesile ile Didim’de yaratılmış olan imar sorunu karşısında biz Didim’de faaliyet gösteren demokratik kitle örgütlerinin düşünce ve hassasiyetlerini bire bir ifade etme imkânı elde etmiş oluyoruz.

 

Şöyle ki;

Bizim tek düşüncemiz Didim’in geleceğidir. İmar esasların tam ve eksiksiz olarak uygulanmasıdır. Çünkü bu iki temel esas, kamu yararı ilkesinin kendisidir. Ve bu esasları savunmak da bizlerin varlık nedenidir.

Söz konusu firma ile bizim bakış açımız arasında önemli bir fark mevcuttur.

Bu fark bir nitelik farkıdır. Hedef, amaç ve çıkar farkıdır.

Firma doğal olarak kendi kar amacı ve menfaatleri doğrultusunda yol alacaktır. Hedefi para kazanmaktır. Bu da bir limited şirket için en tabii, yasal haktır.

Ama bizler, tek bir amaç etrafında birleşmiş gönüllü kuruluşlarız.

Bu amaç: Kamu yararı, Didim’in menfaati ve aydınlık geleceğidir…

Özetle, firmanın hedefi kardır…

Bizim amacımız ise, tüm halkın ortak çıkarıdır…

Firma bu amaca odaklanmış profesyonel bir ticari-birliktir.

Bizler ise, gücünü halktan alan gönüllü amatörleriz…

 

Bu açıdan zaman zaman karşı karşıya gelmemiz doğaldır.

Çünkü birbirine zıt menfaatler, birbirleri ile çelişik amaçlar üretir.

Bu doğal bir gelişmedir.

 

Somut olay şudur: Ortada imara aykırı bir inşaat faaliyeti vardır. Kesinleşmiş mahkeme kararları bu hususu doğrulamaktadır.

Bizler kesinleşmiş mahkeme kararlarının ortaya koyduğu gerçeği tartışma yetkisini kendimizde göremeyiz.

Aslında hiç kimse böyle bir ehliyete sahip değildir.

Kesinleşmiş mahkeme kararlarının ortaya koyduğu gerçek, söz konusu firmanın imara aykırı bir yapılanmanın planlayıcısı ve yapımcısı olduğudur.

Bizler ise, Didim’i imara aykırı yapılanmalardan korumaya çalışan demokratik kitle örgütleriyiz.

Didim’in bir önceki yerel yönetim biriminin söz konusu firmaya ruhsat vermiş olması bu gerçeği değiştirmez. Kesinleşmiş mahkeme kararlarının uygulanmasını ertelemez ve önlemez.

Söz konusu kararları uygulamadığı zaman Belediye; bu kararların uygulanmasına karşı çıktığı takdirde firma suçlu olur.

 

BİZLERİ SİYASİ ÇEKİŞMELERİN İÇİNE KİMSE ÇEKEMEZ

Bu gerçek çok önemlidir.

Siyasi çekişmelerin içinde taraf olmak bizim işimiz değildir. Böyle bir tavır, amaçlarımızın ve hedeflerimizin tamamen dışındadır.

Gerek medyada ve gerekse siyasetin her türlü kurum ve kuruluşunda bu temel esası kendi amaçları yönünde istismar etmeye çalışanlara izin vermeyeceğimizi içtenlikle ifade ediyoruz ve bu yöndeki çaba ve girişimlerin tümünü kınıyoruz.

 

Ve önemine binaen bir kez daha tekrarlıyoruz:

Siyasi çekişmelerin içine bizleri kimse çekemez.

İşin kavga yanı bizim amaçlarımızın dışındadır.

Hukuk ne demişse, bizler onun peşinden gideriz. Onu savunuruz. Onun eksiksiz bir biçimde uygulanması için faaliyet gösteririz.

Bizim ideallerimiz var. Bizi yönetip yönlendiren sadece o ideallerdir. Meselinin özü budur.

 

PUSULAMIZ HUKUK VE KAMU YARARIDIR

Dolayısıyla, bu nedenlerle hukukun kişisel amaçlar doğrultusunda kullanılmasının karşısında yer alıyoruz.

Bizim için iyi niyet esastır.

Kamu yararı temel esastır.

Didim halkının çıkarları, kişisel çıkarların üstündedir.

Ve bizim için kutsal bir ilkedir.

Sözünü ettiğimiz bu ilke, bizim eylem kılavuzumuzdur, etkinliklerimizin yegâne ve ödünsüz pusulasıdır.

 

Ortada kesinleşmiş bir mahkeme kararı vardır.

Dolayısıyla bu kararın uygulanması için çaba göstermek sözünü ettiğimiz pusulanın işaret ettiği tek-yöndür.

 

Bizim, Didim’de faaliyet gösteren bağımsız demokratik kitle örgütleri olarak, kimsenin ve hiçbir makamın güdümüne girmemiz mümkün değildir.

Sözünü ettiğimiz ilkelerin peşinden gitmek zaten böyle bir seçeneğin peşinen reddi anlamına gelir.

Her türlü yasa-dışı girişimin ve çıkar odaklı [kişisel ya da siyasi amaçlı]  istismarın karşısında içtenlik ve özveri ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz; sürdürmeye devam edeceğiz.

Saygılarımızla…

 

Ortak bildirimize imza koyan

STK’lar, site ve kooperatif yönetimleri

Ve çevre duyarlılığı taşıyan tüm vatandaşlarımızı temsilen

STK Yürütme Komitesi adına

Av. Faruk Haksal

Ad & Soyad
Eposta
Mesaj
İp: 3.236.59.63
Tarih: 9.7.2020
Akbük Mahallesi 1021 Cadde No: 26 (Sahil Yolu Üzeri) Didim - Aydın
www.akceder.com