AKBÜK’DE CUMHURİYET “ANDIMIZ” İLE ANILDI - Özel Haber

Atatürkçü Düşünce Derneği ve Cumhuriyet Kadınları Derneğe Akbük şubesi üyeleri Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Akbük tören alanındaki Atatürk heykeline çelenk koydular.

Çelenk koyma sonrasında Büyük Nutkun bazı sayfaları hep birlikte paylaşılarak okundu. Daha sonra günün anlam ve önemini belirten kısa konuşmalar yapıldı ve andımız konusundaki ortak düşünce hep birlikte dile getirildi:

 

AND İÇİYORUZ

“Son günlerde andımız konusu siyasetin gündemine ustaca yerleştirildi.

Danıştay’ın her nasılsa verdiği olumlu karar iktidar çevrelerinde tepki ile karşılandı.

Ve çocuklarımızın Atatürk ilkeleri bilinci doğrultusunda yetiştirilmesinden sorumlu Milli Eğitim Bakanlığı bu olumlu kararın ortadan kaldırılması ve tekrar yasaklanması amacı ile tekrar yargıya başvurdu, Danıştay kararını temyiz etti.

 

TÜRK KAVRAMI BİR ETNİK KİMLİĞİN ADI DEĞİLDİR

Bizce bu kültür ve tarih bilincinden yoksun duruş, temel bir hataya dayanmaktadır.

Bu temel hata, “Türklüğün” Türkiye Cumhuriyeti Devleti içinde, tıpkı diğer etnik guruplar gibi sadece bir etnik öğe olduğu yönündeki bilinç saptırmasıdır.

Bu saptırmadan kalkarak çocuklarımızın “Türk” olduklarını ifade etmesi sakıncalı bulunmaktadır.

Emperyalizmin güdümüne kendisini sere/serpe bırakmış olan kültürel yozlaşmamızın içine düştüğü trajedi bu noktadadır.

Bilerek bilmeyerek aydınımızın bir kısmı da bu tuzağın içine düşmüştür; düşürülmüştür.

Oysa meselenin merkezinde yanlış bir teşhis yatmaktadır.

Bu teşhis, emperyalizmin sanki bir kültür öğesiymiş gibi medya pazarına sürdüğü bir bilinç saptırmasıdır.

Konumuzun özü şudur:

Türkiye toplumu içinde “Türklük” bir etnik unsur değildir.

Laz, Kürt, Çerkez, Pomak gibi toplumun içindeki parçalardan birisi değildir.”

 

TÜRK MİLLETİNİN TARİFİNİ MUSTAFA KEMAL YAPTI

“Bu noktada hep bildiğimiz ama hikmetine tam olarak varamadığımız önemli bir tanımlamayı yinelemek zorundayız:

Cumhuriyeti kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir!”

Türk sözcüğü, bu millet içindeki, örneğin Kürt gibi ayrı ve farklı bir kimlik değildir.

Örneğin, Almanya’yı düşünün:

Üstelik bu ülke eyalet sistemi ile yönetilmektedir.

Baden-Württemberg, Bavyera, Brandenburg ve Bremen söz konusu dört eyaletin ismidir.

Ama bu eyaletlerin her birinde yaşayan insanlara sorun… Hepsi Alman’dır…

Aynı Amerika’daki Amerikalılar gibi, İsviçre’nin üç eyaletinde yaşayan insanların İsviçreli oldukları gibi…

Üstelik bu üç eyalette üç ayrı dil konuşuluyor. Üç ayrı kültürün kalıcı etkileri yaşanıyor. Ama hepsi İsviçreli…”

 

ULUS DEVLET, EMPERYALİZME KARŞI BİRLEŞMENİN YOLU VE YÖNTEMİDİR

“Ulus devlet, faşist kültürün egemen kılındığı bir yönetim biçimi değil, tam aksine, emperyalizmin böl/yönet stratejisine karşı toplumu topyekûn bir mücadeleye çağıran bir direncin adıdır.

Kültür emperyalizminin bu sinsi saldırısına karşı ulusal birleşmenin yolu, yöntemi ve bilincidir.

Bu oyuna gelmemeliyiz.”

 

Ad & Soyad
Eposta
Mesaj
İp: 34.204.191.145
Tarih: 12.7.2020
Akbük Mahallesi 1021 Cadde No: 26 (Sahil Yolu Üzeri) Didim - Aydın
www.akceder.com