BİZ [gönül ve eylem birliği yapmış] ÜÇ DERNEĞİZ…

Platform mu, hayır değil.

Bizler birlikteliğimizi o post-modern düzleme taşımış değiliz.

Üç dernek:

1.- Ana derneğimiz: Akbük Kültür ve Çevre Derneği [AKÇED]

2.- Yakın zamanda önemli bir ihtiyaçtan doğan yavru dernek: Akbük Doğa ve Düşünce Derneği [ADDD]

3.- Cumhuriyet Kadınları Derneği’nin Akbük Şubesi. [CKD Akbük]

İlk iki dernek çevre, doğa, kültür ve düşünce sorunlarına odaklanmış durumda.

CKD ise, Cumhuriyet değerlerinin korunup, kollanmasını amaç edinmiş bir topluluk.

Ancak AKÇED ve ADDD’nin tüzüklerinin amaç maddelerinde şunlar da yazılı:

“Dünya’da, ülkemizde ve özellikle de Aydın ili içerisinde doğal, kültürel, tarihsel, ulusal ve evrensel değerler ile Cumhuriyetimizin değer ve kazanımlarını korumak, geliştirmek ve tanıtmak…”

Üstelik bu satırlar her iki derneğin de amaç maddelerinin en baş satırına yazılmış…

İllaki Cumhuriyet değerleri, illaki doğa, çevre, düşünce ve kültür…

Ancak bilineceği üzere, bu değerler masa başında herkes tarafından kabul görebilecek şeylerdir. Ama iş, pratiğe yansıdığında işler [bazen]çatallanmaktadır.

Gerçekten yıllar boyu Akbük ve çevresinde sürdürdüğümüz çevre-kültür-doğa yönündeki mücadelelerimizde [maalesef zaman zaman] bu amaçların eğilip bükülmek riski ile göğüs göğüse geldiğini gördük, yaşadık…

Sözünü ettiğimiz değerlerin peşinden koşturma yönündeki temel ilkelerin zedelendiği zaman ve zeminler oluştu.

 SİYASETLE İLİŞKİ MESELESİ

Çevre, kültür ve düşünceyi çalışmalarınızın eksenine yerleştirirseniz, iki-üç adım ötede yerleşik siyasetin çıkar dünyası ile göğüs göğüse gelebilirsiniz. Hatta, içtenlikle ve canla başla çalıştığınız sürece bu sonuç kaçınılmazdır.

Derneklerimiz bu anlamda siyasetle kesişebilir.

Ayrıca dernek üyelerinin her birinin belirli siyasi görüşleri ve siyasi partilerle organik ilişkileri ve mensubiyetleri olabilir.

AKÇED kurulduğunda yönetim kurulu, MHP’den İşçi Partisi’ne kadar, AKP’lisinden, CHP’lisine kadar her renkten kişi ile oluşmuştu.

Ama…

Derneğin içine hiçbir zaman siyaset egemen olmadı.

Hiçbir siyasi partinin arka bahçesi olunmadı.

Hele hele asla bir siyasi partinin içindeki koltuk çekişmelerinin tarafı olunmadı.

Derneğin bu türden bir çekişmede kullanılmasına izin verilmedi.

Bundan sonra da ne pahasına ve neye mal olursa… Olsun, izin verilmeyecek; fırsat tanınmayacak!..

 BU TEMEL İLKELER TÜZÜĞE İŞLENDİ

Bu nedenle ADDD’nin tüzüğüne aşağıdaki madde eklendi. Zaten bu satırlar her şeyi tüm çıplaklığı ile ortaya koyan temel unsurları taşıyor.

Buyurun okuyun:

“Dernek çalışmalarında; güvenirlilik, saygınlık, şeffaflık, gönüllülük, katılımcılık esası benimsenmiştir. Dernek çalışmalarında siyasi partilerin güdümüne girmekten titizlikle kaçınan bağımsız bir çalışma yöntemini benimser ve bu yönde faaliyet gösteren kuruluşlarla organik bağlar kurmaktan titizlikle kaçınır. Ayrıca dernek üyelerinin; siyasi partiler içindeki gurup, hizip ve sair kişi merkezli çatışmalarda derneği araç olarak kullanmaya yönelik eylem, iş ve işlemleri işbu tüzüğün ruhuna ve lafzına karşı açık bir ihlal teşkil eder. Bu ilkeye aykırı her türlü davranış, eylem ya da işleme tevessül edilmesi ya da bu türden çaba ve çalışmalara aktif ya da pasif olarak katılınması, örtülü ya da açık destek veya katkı sağlanması ilgili üyeler açısından kesin ihraç nedeni oluşturur.”

 

Önemli olduğu için yeniden tekrarlıyoruz:

1.- Derneğimiz “tam bağımsız” çalışma ilkesi benimsemiştir.

2.- Derneğimiz, siyasi partiler içindeki çekişmelerin bir aracı olarak asla kullanılamaz.

3.- Derneğimiz; yerel yönetimlerle pozitif eleştiri yapma sorumluluğunu titizlikle üstlenerek, güç ve işbirliği ortamı içinde çalışacaktır.

Hedef, bağımsızlık ilkesi çerçevesinde kişisel çıkar ve hırslardan arınmış olarak, barışık bir çizgi izleyecektir..

Sözünü ettiğimiz bu ilke ve hedeflerden vazgeçtiğimiz anda kendi kendimizi inkâr etmiş oluruz.

Saygılarımızla...
ANKETİMİZ YENİLENDİ. LÜTFEN OY VERİNİZ...


DOĞA ve KÜLTÜR KONULARI ÜZERİNE SİTEMİZE YAZABİLİR, DÜŞÜNCELERİNİZİ İLETEBİLİR; ÖNEMLİ BULDUĞUNUZ ÇEVRESEL VE KÜLTÜREL HABERLERİ SİTEMİZE İLETEBİLİRSİNİZ.


DÜŞÜNCELERİNİZİ İLETEBİLİR;


ÖNEMLİ BULDUĞUNUZ ÇEVRESEL VE KÜLTÜREL HABERLERİ BİZLERE İLETEBİLİRSİNİZ.


İletişim adresi: farukhaksal@gmail.com


 
Dernekler siyasi çekişmeler içinde taraf olmalı mı?
Olabilir (2 %)
Asla olmamalı (7 %)
Bir adayı destekleyebilmeli (0 %)
Kesinlikle tarafsız kalmalı (89 %)
Toplam 353 Oy (Sonuçlar)
Akbük Mahallesi 1021 Cadde No: 26 (Sahil Yolu Üzeri) Didim - Aydın
www.akceder.com